Autodesk 3ds Max kurs

Kurs koji će vam pomoći da ovladate najmoćnijim softverom za 3d modelovanje i vizualizaciju i svoje ideje oživite u tri dimenzije.

4.8 (42 ocena)
4.6/5

Autodesk 3d studio Max

3ds Max je grafički program za kreiranje 3D modela, animacija i vizualizaciju. To je jedan od najpopularnijih programa u industriji računarske grafike i poznat je po obimnom setu alata za 3D umetnike.

Omiljen među kreatorima video igara, TV komercijalnim studijima i arhitektama, 3ds Max je u vlasništvu Autodesk-a, iste kompanije odgovorne za programe poput AutoCAD-a i Revit-a.

3ds Max se često koristi za modelovanje likova i animaciju, kao i za prikazivanje fotorealističnih slika zgrada i drugih objekata. Što se tiče modelovanja, 3ds Max je neprikosnoven u brzini i jednostavnosti.

Softver može da obrađuje nekoliko faza animacije, uključujući prethodnu vizualizaciju, raspored, kamere, modelovanje, teksturiranje, nameštanje, animaciju, VFX, osvetljenje i iscrtavanje.

Za koga je 3ds Max kurs?

3ds Max se koristi u industriji video igara za kreiranje 3D modela likova, objekata i animacija. Uz efikasan tok rada i moćne alate za modelovanje, 3ds Max može kreatorima igara uštedeti značajnu količinu vremena.

Takođe popularan u TV reklamama i filmskim specijalnim efektima, 3ds Max se često koristi za kreiranje grafike koja se koristi uporedo sa uživo snimcima. 

Filmovi 2012 i Avatar su napravljeni, između ostalog, i uz pomoć 3ds Max programa. 

Pored toga, mnoge industrije koriste 3ds Max za potrebe vizualizacije, kao što su inženjerska, obrazovna i medicinska industrija.

U industriji nekretnina i u arhitekturi koriste 3ds Max za pravljenje fotorealističnih slika zgrada u fazi projektovanja. Na ovaj način klijenti mogu precizno zamisliti svoj životni prostor i ponuditi kritike zasnovane na stvarnim modelima.

Dakle, 3ds Max je alat koji će unaprediti tvoju karijeru jer ima široku primenu u gotovo svim industrijama.

Šta ćeš naučiti na ovom kursu?

Kako funkcioniše 3ds Max kurs?

3ds Max kurs na Skillup platformi je blended learning kurs. 

Šta to tačno znači?

Blended learning je model učenja koji je postao revolucionaran svuda u svetu, zato što kombinuje benefite učenja na daljinu, dok u isto vreme zadržava sve prednosti praktičnog rada uz instruktora. 

Pored toga, blended learning je cenovno efikasnije rešenje od online kurseva i tradicionalnog školovanja.

U praksi to izgleda ovako: provodićeš 2 do 4 sata nedeljno na e-learning platformi, učeći iz video materijala, radeći zadatke i rešavajući testove, pre nego što se uživo pridružiš instruktoru na praktičnom predavanju svake subote, putem Zoom aplikacije.

Predavanja su predviđena za rad na projektu u 3ds Max-u, uz pomoć instruktora. Rad na projektu će zahtevati primenu tehnika i alata koji su objašnjeni u video lekcijama na e-learning platformi.

Sadržaj na e-learning platformi čine video lekcije, testovi i zadaci koji se postepeno otključavaju za vreme kursa. Dinamika otključavanja sadržaja je tako osmišljena, da učenje možeš maksimalno da uskladiš sa svakodnevnim obavezama u toku nedelje.

Pristup e-learning platformi, kao i svim video lekcijama, imaćeš i nakon završenog 3ds Max kursa.

Predavač

OSA Edukacija

logo kompanije osa računarski inženjering
reseller logo autodesk

OSA Edukaciju čini tim predavača kompanije OSA Računarski inženjering, ovlašćenog Autodesk reseller-a.

Partnerstvo kompanije OSA i Autodeska traje, raste i razvija se već više od 30 godina kroz niz različitih uloga – od prodajnog partnera preko distributera, pa sve do autorizovanog razvojnog centra.

OSA Edukacija je nastala sa ciljem da krajnjim korisnicima približi i olakša primenu Autodesk proizvoda.

Cena 3ds Max kursa

Cena Autodesk 3ds Max kursa iznosi 19.990 dinara, a plaćanje kursa možeš izvršiti u dve jednake rate – jedna rata pre početka kursa, druga na polovini kursa, a možeš uplatiti i u celosti ako ti tako više odgovara.

Nakon što se prijaviš na SkillUp kurs, kontaktiraće te neko iz našeg tima i pružiti dalje neophodne informacije vezane za kurs.

3ds max kurs
Šta dobijate na SkillUp kursu Autodesk 3ds Max:

Kurikulum kursa 3ds Max

1.1 – Uvod u 3Ds Max i odabir radnog prostora
1.2 – Određivanje preferenci 
1.3 – Projektni folderi

2.1 – Upoznavanje sa interfejsom
2.2 – Uređivanje radnog prostora
2.3 – Uređivanje pozadine i boje na grid-u
2.4 – Kreiranje osnovnih objekata preko tastature
2.5 – Kreiranje osnovnih objekata preko miša
2.6 – Pozicioniranje objekata preko Select and Move alata
2.7 – ​​Rotiranje i izmena proporcija na objektima
2.8 – Kretanje po prozorima za prikaz
2.9 – Orbit komanda i Undo komanda u prozorima za prikaz
2.10 – Osnovne prečice za 3ds Max
2.11 – Izmena prečica na tastaturi
2.12 – Biranje režima za senčenje u prozorima za prikaz
2.13 – Napredna podešavanja za prozore za prikaz
2.14 – Podešavanja za raspored prozora za prikaz

3.1 – Određivanje mernih jedinica za projekte
3.2 – Određivanje proporcija sistemskih mernih jedinica
3.3 – Podešavanja za mrežu
3.4 – Čuvanje maxstart.max šablona
3.5 – Spajanje projekata
3.6 – Kopiranje objekata koristeći Array funkcionalnost
3.7 – Ručno kopiranje objekata
3.8 – Snap funkcionalnost
3.9 – Precizno modelovanje na mreži uz pomoć Snap funkcionalnosti
3.10 – Scene Explorer
3.11 – Grupisanje objekata
3.12 – Slaganje objekata po layerima
3.13 – Podešavanja za prikaz objekata i layera
3.14 – XRef – Eksterne reference
3.15 – Kreiranje XRef reference
3.16 – Pomeranje objekata koristeći koordinatne sisteme
3.17 – Rotiranje objekata koristeći koordinatne sisteme
3.18 – Pomeranje objekata u odnosu na centralnu tačku
3.19 – Isolate Selection i Lock selection funkcionalnosti
3.20 – Selektovanje u Windows i Crossing režimima

4.1 – Kreiranje oblika
4.2 – Uređivanje Bezjeovih krivih linija
4.3 – Povećanje detalja na oblicima preko interpolacije
4.4 – Modelovanje sa Extrude modifier-om
4.5 – Extrude-ovanje po putanji sa Sweep modifier-om
4.6 – Eksportovanje putanja iz Adobe Illustrator-a
4.7 – Ubacivanje fajlova iz Adobe Illustrator-a u 3ds Max
4.8 – Dodavanje Bevel modifier-a
4.9 – Izmena nivoa detalja na Bevel modifier-u
4.10 – Modelovanje teksta preko TextPlus funkcionalnosti
4.11 – Napredna podešavanja za TextPlus

5.1 – Dodavanje modifier-a objektima
5.2 – Slaganje modifier-a u Modifier stack-u
5.3 – Određivanje nivoa detalja na poligonima
5.4 – Volume Selection modifier
5.5 – Struktura u Modifier Stack-u
5.6 – „Baking“ objekata i čuvanje novih verzija

6.1 – Priprema modela za Boolean tehniku rada
6.2 – Primena Boolean tehnike
6.3 – Dodavanje poligona na model koristeći QuickSlice
6.4 – Dodavanje ivica na model koristeći Cut funkcionalnost
6.5 – Dodavanje čvrstih ivica modelu koristeći Smooth modifier
6.6 – Traka za modelovanje
6.7 – Remove alat
6.8 – Upotreba Extrude alata na Editable Poly modelu
6.9 – Uređivanje nivoa detalja na Mesh objektu
6.10 – Chamfer funkcionalnost

7.1 – Uvod u Subdivision površine
7.2 – Modelovanje Subdivision površina
7.3 – Modelovanje na Box objektima uz Subdivision površine
7.4 – Symmetry modifier
7.5 – Soft selection funkcionalnost
7.6 – Uređivanje oblika preko Swift Loop-a
7.7 – Ograničenja za transformaciju na nivou podobjekata
7.8 – Align to View funkcionalnost
7.9 – Edge crease funkcionalnost
7.10 – Baking na subdivision površinama

8.1 – Kreiranje fizičke kamere sa ciljnom tačkom
8.2 – Podešavanje kadra iz prvog lica na kameri
8.3 – Safe frames funkcionalnost
8.4 – Podešavanja za rezoluciju i proporcije rendera
8.5 – Kreiranje slobodne kamere
8.6 – Rotacija u Gimbal koordinatnom sistemu
8.7 – Raspored osa za rotaciju

9.1 – Podešavanja za rendere i renderovanje u Arnoldu
9.2 – Kreiranje fotometričkog osvetljenja
9.3 – Podešavanja za intenzitet i boju svetla
9.4 – Podešavanja za ekspoziciju
9.5 – Uređivanje oblika svetla
9.6 – Parametri za Spotlight svetlo
9.7 – Light explorer
9.8 – Osvetljenje na sceni preko boje iz okruženja
9.9 – Osvetljenje scene preko HDRI okruženja
9.10 – Odvajanje okruženja od pozadine na sceni
9.11 – Kreiranje sunca i neba na sceni

10.1 – Slate Material Editor
10.2 – Dodavanje materijala objektima
10.3 – Upravljanje materijalima na sceni
10.4 – Slotovi za uzorke materijala
10.5 – Kreiranje zbirke materijala
10.6 – Određivanje boje i izgleda materijala
10.7 – Odrazi na materijalima
10.8 – Prikaz materijala u prozorima za prikaz
10.9 – Podešavanje veličine uzorka materijala
10.10 – Proceduralne mape
10.11 – Uređivanje parametara za 3D mapu
10.12 – Mapiranje Bitmap slika
10.13 – UVW Map modifier
10.14 – Real-world map size
10.15 – Asset tracking i obnova linkova

11.1 – Kreiranje hijerarhija
11.2 – Pomeranje pivot tačaka
11.3 – Rotiranje pivot tački
11.4 – Izmena redosleda osa za rotaciju
11.5 – Povezivanje objekata
11.6 – Zaključavanje osa
11.7 – Problemi sa skaliranjem na nivou objekata
11.8 – Podešavanja za Frame Rate i brzinu animacije
11.9 – Biranje Active time segmenta
11.10 – Kreiranje key frame-ova u Auto key režimu
11.11 – Key frames u Set key režimu
11.12 – Uređivanje key frame-ova na vremenskoj liniji
11.13 – Uređivanje key frame-ova u Dope sheet-u
11.14 – Uređivanje key frame-ova u Curve editor-u
11.15 – Uređivanje interpolacije u Curve editor-u
11.16 – Uređivanje tangenti u Curve editoru
11.17 – Uređivanje putanje preko Motion path-a

12.1 – Biranje rendera
12.2 – Podešavanja za renderovanje u Quicksilver-u
12.3 – Renderovanje scene
12.4 – Puštanje animacije u RAM player-u
12.5 – Uređivanje tonova na renderu

FAQ - Često postavljena pitanja

Od tebe se očekuje da poznaješ osnovni rad na PC računaru.

Prethodno iskustvo u nekom od Adobe programa nije neophodno, ali će vam koristiti.

Sadržaj na e-learning platformi je podeljen na logičke celine – module, koji sadrže video lekcije, testove i zadatke.

U video lekcijama, detaljno je objašnjena primena tehnika i alata koji se koriste u 3ds Max-u.

Testovi sadrže pitanja sa ponuđenim odgovorima iz video lekcija. Odmah nakon što uradite test, znaćete svoj rezultat i imaćete rešenje testa.

Kroz zadatke ćete imati priliku da praktično primenite alate i tehnike obrađene u video lekcijama. Rešenje zadataka ćete slati instruktoru putem e-learning platforme na koje ćete dobiti feedback.

Sadržaj na e-learning platformi se postepeno otključava. Do kraja kursa, na e-learning platformi će vam postati dostupne 64 video lekcije, 16 testova i 16 zadataka.

Za konzumiranje sadržaja na e-learning platformi, biće vam potrebno 2 do 4 sata nedeljno.

Predavanja su predviđena za rad na praktičnim projektima i održavaju se svake subote, preko Zoom-a.

Na početku svakog predavanja, dobićeš projektne zahteve koje je potrebno da realizuješ u 3ds Max-u. Od tebe će se tražiti da primeniš i kombinuješ sve tehnike i alate, koji su objašnjeni u video lekcijama na e-learning platformi.

Dok traje projekat, delićeš svoj ekran sa instruktorom. Ukoliko ti je u bilo kom trenutku potrebna pomoć, instruktor će biti tu da te navede na rešenje i pomogne ti da nastaviš dalje.

Zašto Zoom?

Korišćenje Zoom-a je veoma slično korišćenju Skype-a. Glavni razlog zašto preferiramo Zoom je mogućnosti simultanog deljenja ekrana svih učesnika.

Za Zoom ti treba:

  • Video kamera (ugrađena u uređaj, ili web kamera kao poseban uređaj)
  • Slušalice ili zvučnik (ugrađen u uređaj, ili kao poseban uređaj)
  • Mikrofon (ugrađen u uređaj, ili sa web kamere, ili sa slušalica)
  • Stabilna internet konekcija
  • Instalirana Zoom aplikacija na tvom uređaju

Ukoliko nikada nisi koristio Zoom aplikaciju – ne brini, dobićeš od nas vrlo jednostavno, korak-po-korak uputstvo za instalaciju i korišćenje ove web aplikacije.

Da, svi naši kursevi su sertifikovani. 

Dakle, dobićeš sertifikat o pohađanju kursa koji ćemo poslati na tvoju adresu. Na sertifikatu će biti upisan broj bodova koji je ostvaren u toku kursa. 

Uspešno završen 3ds Max kurs možeš da staviš i na svoj LinkedIn profil, koji će svedočiti o tvom stečenom znanju.

Iskustva polaznika kursa Autodesk 3ds Max

Oduvek sam hteo da kreiram nešto kompleksno na najjednostavniji način. 3ds Max kurs mi je pomogao da promenim karijeru i konačno dobijem posao koji sam želeo.
Boris Malović
Video producent
Instruktor je veoma strpljiv i odgovara na sva pitanja, koliko god ona bila glupa 🙂. Zaista se trudi da budemo spremni za rad u 3ds Max-u, a znanje koje sam stekla na kursu eksponencijalno je nastavilo da se razvija i nakon njega.
Milica Pavlović
Student arhitekture

Prijavite se za 3ds Max kurs

  • 19.990 RSD

    23.600 RSD

Kurs koji će vam pomoći da ovladate najmoćnijim softverom za 3d modelovanje i vizualizaciju i svoje ideje oživite u tri dimenzije.

x simbol za pozadinu